ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

JOGI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A személyes adatok védelme
Az eleteszencia.hu (továbbiakban: portál) használata során tudomásomra jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezései szerint kezelem. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja hozzám, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsam és kezeljem.
Az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatom fel:

 • piackutatás, piaci elemzés,
 • látogatói szokások elemzése,
 • látogatottsági statisztikák összeállítása,
 • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
 • tájékoztatás nyújtása szolgáltatásokról,
 • tájékoztatás nyújtása a megvalósult, és a tervezett tevékenységről.

A látogatói, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira fennálló üzleti kapcsolatokra vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezelem. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. Az Interneten keresztül hozzám eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezelem, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésemre.
A hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó vállalja, hogy részére tájékoztatást, hírlevelet küldhetnek. A hírlevelekről a Felhasználó bármikor jogosult leiratkozni.
Felhasználó további adatvédelmi jogai:

 • Kérheti, hogy adatai törlésre, vagy javításra kerüljenek.
 • Bármikor ellenőrizheti, hogy milyen adatokat tárolok róla.
 • Bármikor kérheti, hogy adatai egy másik félhez kerüljenek áthelyezésre.
 • Előzetesen bele kell egyeznie adatai felhasználásába.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu

Szerzői jog
Az általam üzemeltetett eleteszencia.hu oldalon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az én kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyemmel lehetségesek. Felhívom a figyelmét, hogy minden tudomásomra jutott jogsértéssel szemben fellépek.

Adatvédelem részletesen és jogi nyilatkozat
A portálomon elérhető Internet szolgáltatás, vagy annak bármely oldala megnyitásával elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Minden ésszerű erőfeszítést megteszek annak biztosítására, hogy az eleteszencia.hu oldalon közölt minden információ pontos legyen annak feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállalok szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartom a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtsak végre, illetve a portált, vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntessem. Nem vállalok felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A portálokon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Nem vállalok felelősséget a portálon, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából, vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért, vagy kárért. Nem tartozom felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A portál bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat nekem, elfogadja, hogy nekem korlátlan jogom van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatom. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak, és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Adatkezelésről egyszerűen
Az ügyfeleim email címeit mások részére semmilyen célra nem adom tovább. Adatai megadásával mindössze ahhoz járul hozzá, hogy az eseményeimről, szolgáltatásaimról ezen keresztül tájékoztassam Önt. Ha ezt mégsem szeretné, akkor jelezheti nekem e-mailben vagy leiratkozás formájában, ami alapján ezen kérését maximálisan tiszteletben tartom.
Az eleteszencia.hu és az Adatkezelő maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény előírásait.

Dr. Kovács Fatimeadatkezelő

COOKIE-K (SÜTIK)

A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott működés érdekében a felhasználó számítógépén a weboldal kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el melyet a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az eleteszencia.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az eleteszencia.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az eleteszencia információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.