A jelenlegi helyzet kialakulását több nagyobb bolygó  és ezek egymásra hatása is mutatja a védikus asztrológia szerint.

A folyamat elég összetett, ezért a könnyebb érthetőség kedvéért az első részben a holdcsomópontok helyzetéről szeretnék írni, mivel ez egy hosszabb időszakra kiható, így meghatározó együttállás.

A védikus asztrológiában a két holdcsomópont a Ketu és a Rahu. 2019. márciustól-2020. októberéig a Nyilas-Ikrek tengelyen tartózkodnak.

Ez arról szól, hogy:

  • gondolkodásmódunkban hogyan tudunk változni, alakulni, fejlődni,
  • hogy miben hiszünk, mi az igazán fontos érték,
  • mi az, amit meg kell haladnunk, amiből ki kell már lépnünk, mert befixál egy régi állapotba.

2020. januártól a Rahu és a Ketu is átléptek egy-egy olyan holdházba, ami a saját minőségük. Ez pedig azt jelenti, hogy még erősebbekké válnak, vagyis a hozzájuk kapcsolt jelentésbeli tartalmak még jobban felerősödnek. Ez a konstelláció májusig tart.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azt, hogy abban fogunk szembesítést kapni, hogy hol vagyunk beleragadva régmúlt gondolkodási formákba. Lehet ez hozott családi minta, amiből már ki kellene lépnünk. De kollektív szinten szól a politikai, vallási, ideológiai nézetek felülírásáról is. Vagyis egy szóval kifejezve: változás szükségeltetik a szemléletmódunkban!

Nem lehet tovább bigott módon ragaszkodni semmilyen nézőponthoz, eszméhez, ideológiához. Akár egész világnézeteket, eszmerendszereket kell most átírnunk, megváltoztatnunk.

Mert ami felé haladnunk kell egyéni és közösségi szinten is, az a nyitottság az újra.

A rugalmasságot tanuljuk és azt, hogy merjünk másként gondolkodni, élni, mint ahogy eddig a szokásaink alapján tettük.

Ehhez pedig ez  a koronavírusos járvány –akár az egészségügyi, akár a gazdasági hatásait nézzük – remek lehetőséget ad.

Azért is kapjuk ezt a bizonytalanságot most minden szinten – egzisztenciálisan, anyagilag, a kapcsolati rendszereinkben, a jövőképünkben – mert így nem tudunk már a régi megszokott rendszereinkbe kapaszkodni. Ha pedig elveszítjük ezeket a biztosnak vélt fogódzóinkat, akkor nem marad más, mint az újratervezés. Ahhoz viszont kell a rugalmasságunk, ami szintén ennek az időszaknak a kihívása.

A rugalmasság segít a bemerevedett gondolkodásmódunk lazításában.

Tanuljuk továbbá ezen keresztül az alkalmazkodási képességünk fejlesztését is.

A régi minták elengedése, a rugalmasság elfogadása és az alkalmazkodás elsajátítása azok az eszközeink most, amik segíthetnek a lehető legjobb módon kezelni a jelenlegi bizonytalan helyzetet. Ezt pedig tapasztalatok útján kapjuk most, mert nem elég már, ha csak elméletben vagyunk okosak.

Hiszen nézzük csak meg: sokan elveszítették a munkájukat, vagy kényszerpihenőre lettek küldve. A gyerekeknek otthon kell maradniuk és így tanulni. A személyes kapcsolatok beszűkültek a négy fal közé, a családok, párok össze lettek zárva. Nem lehet vásárolni, ami sok embernek egy kellemes pótcselekvés volt. Nincs lehetőség programokra menni, megszűntek a külső ingerek, így ha az ember nem akar „bekattani”, akkor bizony egy teljesen újfajta szemléletmódot kell elsajátítania.

Ami az egyik legnagyobb korlátozás, hogy az utazásaink lettek beszüntetve. Hát bizony, érdekes párhuzam, hogy lehet, a térben nem tudunk mozogni, kiruccani, barangolni a világba. Viszont egy szellemi utazásra jó lehet ez az időszak. Vagyis arra, hogy mindenki elgondolkodjon, hogy hogyan él, mi az igazán fontos neki, mik a valódi értékek az életében.

És arra is kapunk most kellő időt, hogy kitaláljuk, min akarunk változtatni, mit szeretnénk a jövőben másként csinálni?

Mert hogy a régi módon biztosan nem fogunk tovább működni.

És ez nemcsak a gondolkodásmódunkat érinti, hanem a kommunikációnkat is. Mit, hogyan közvetítünk mások felé, mennyire vagyunk őszinték magunkkal és másokkal. Hát erre most bőven kaphatunk tapasztalást az összezártságban, akár akarjuk, akár nem.

Ezért tehát a legtöbbet az segíthet most, ha felülvizsgáljuk az eddigi szokásrendszereinket, gondolkodásmódunkat, mert a sok új, ismeretlen, szinte utópisztikus helyzetet azért kapjuk, hogy változtassunk.

Olyan ez, mintha egy bátorságpróbán mennénk keresztül.

Azért, hogy alakuljunk, formálódjunk egy olyan világnézethez, ami nem a pusztításról, hanem az építésről, előremutató és egymást támogató, egyenrangú kapcsolatok kialakításáról szól.

A további fontos, meghatározó bolygó állásokra a következő írásomban térek majd ki.

szeretettel: Fatime